Disable Preloader

English For Foreigners

Turkish Language courses for foreigners consist of teaching four different language skills simultaneously.

These are:

*Reading and listening comprehension

*Speaking (Oral interaction)

*Writing

*Grammer

The teaching progress involves three different levels. In order to proceed to an upper level, the students are expented to succesfully pass their current level. 

Students will be registered to a suitable education level offer having their current language level examined.

After each level of education, students are examined.

Foreign students who register to Turkish language cources have the right to get Residence Permit Via the Acceptance Letter given by our institiution.

The students who complete our starter (A1,A2), Intermediate (B1,B2) and Advanced (C1,C2) levels successfully will be given a certificate that certifies their Turkish language level.

 

Yabancılar için Türkçe kurslarında dil öğretimi, dört temel dil becerisinin;


• Anlama (Dinleme-Okuma)
• Konuşma (Karşılıklı Konuşma-Sözlü Anlatım)
• Yazma (Yazılı Anlatım)
• Dil Bilgisi
eşit ağırlıklı olarak geliştirilmesine dayalıdır.

• Kurs programı 3 düzeyden oluşmaktadır. Her kur birbirinden bağımsızdır. Her bir üst kura katılmak için bir önceki kurda başarılı olmak gerekir.

· Kurslarımızda öğrenim görecek tüm adaylara Seviye Tespit Sınavı uygulandıktan sonra, adaylar seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilir.

• Her kur sonunda kur bitirme sınavları uygulanır.

Yabancılar için Türkçe kurslarına kayıt yaptırdığınızda, size verilen Kabul Mektubu (Acceptance Letter) ile Türkçe derslerine katıldığınız süre içerisinde Oturma İzni (Residence Permit) alabilirsiniz.

• Başlangıç düzeyi (A1, A2), Orta düzey (B1, B2) ve Yüksek düzey (C1,C2) kurlarını başarılı ile tamamlayan öğrencilerimiz  Yabancılar için Türkçe DİPLOMASI (Türkçe Yeterlilik Belgesi) almaya hak kazanırlar.

Share: